TheSocialRider verzameld beperkte data en deelt geen data met andere partijen. Voor details zie de privacy verklaring

indien je account wilt verwijderen stuur een email naar app @ thesocialrider.club met in de titel ‘remove account’.

De email dient verzonden te worden vanaf het email adres dat gebruikt is bij het facebook account waarmee in de app ingelogd is. Dit om te voorkomen dat er onrechtmatig een account verwijderen wordt aangevraagd.

Volgende data wordt verwijderd:

Gebruikers account met daarin o.a:

 • Alle data op je profile pagina
  • Alias
  • Motor gekoppeld aan profiel
  • Woonplaats
  • Leeftijd
  • Over
 • Je naam in bestaande events / chats
 • Ook wordt niet zichtbare data verwijderd zoals
  • facebook id
  • email adres
  • laatst bekende locatie (er is geen locatie geschiedenis)
 • Let op: Tankbeurten en kosten worden niet op de server opgeslagen. Deze staan enkel op je eigen telefoon. Deze zullen verwijderd worden door verwijderen van de app.

English:

TheSocialRider collects limited data and does not share data with other parties. For details, see the privacy policy.

If you want to delete your account, send an email to app @ thesocialrider.club with the subject ‘remove account’.

The email must be sent from the email address used for the Facebook account logged into the app. This is to prevent unauthorized account deletion requests.

The following data will be deleted:

User account containing, among other things:

 • All data on your profile page
  • Alias
  • Motorcycle linked to the profile
  • Residence
  • Age
  • About section
 • Your name in existing events/chats
 • Invisible data will also be deleted, such as
  • Facebook ID
  • Email address
  • Last known location (there is no location history)
 • Note: Refueling data and costs are not stored on the server. They only exist on your own phone. They will be deleted by uninstalling the app.

Deutsch

TheSocialRider sammelt begrenzte Daten und teilt keine Daten mit anderen Parteien. Details findest du in der Datenschutzerklärung.

Wenn du dein Konto löschen möchtest, sende eine E-Mail an app @ thesocialrider.club mit dem Betreff ‘Konto löschen’.

Die E-Mail muss von der E-Mail-Adresse gesendet werden, die für das bei der App angemeldete Facebook-Konto verwendet wurde. Dies dient dazu, unbefugte Anfragen zur Kontolöschung zu verhindern.

Folgende Daten werden gelöscht:

Nutzerkonto mit unter anderem folgenden Informationen:

 • Alle Daten auf deiner Profilseite
  • Alias
  • Mit dem Profil verknüpfte Motorrad
  • Wohnort
  • Alter
  • Über-Abschnitt
 • Dein Name in bestehenden Ereignissen/Chats
 • Auch unsichtbare Daten werden gelöscht, wie
  • Facebook-ID
  • E-Mail-Adresse
  • Zuletzt bekannter Standort (es gibt keinen Standorthistorie)
 • Hinweis: Tankdaten und Kosten werden nicht auf dem Server gespeichert. Sie befinden sich nur auf deinem eigenen Telefon. Sie werden durch Deinstallation der App gelöscht.